prislista


Alla priser är utan Moms 
Moms tillkommer med 25%

Hovslageri                                                                         Hel              Halv
- Skoning av ridhäst inklusive söm                                     900:-           650:-
- Skoning TUNG Häst inklusive söm                                  1800:-         1350:-

- Tillägg för arbetskostnad vid skoning med sulor             100:-            50:-
eller liknande 
- Verkning för barfotagång                                                  300:-           150:-
- Verkning för barfotagång (tung häst)                                600:-           300:-


Skor tillkommer på skopriset
-Priset på skorna varierar mellan 65:- till 100:- paret beroende på storlek

Hovsjukvård

- Visitering av hov, lokalisering av böld                              200:-
eller annan hovrelaterad hälta

- Dränering av hovböld                                                       350:-
- Nitning av hovspricka                                                       100:-

- Plastning per hov ink. material                                          100:-


Övriga tjänster samt beslagssmide
- Tävlingshovslagare vid arrangemang                             450:-/tim
(ridsport, mässor och utställningar). Därutöver
debiteras enskild kund enl. taxa, se ovan.

- Borrning och gängning av extra broddhål                      20:-/ hål


Material
Kostnad för material tillkommer på samtliga punkter ovan.
Materialkostnaderna debiteras olika beroende på inköpspris.

Resekostnad

Inklusive milersättning, restidsersättning                         50:-/mil


Kostnaden för arbetet kan, efter överenskommelse med kunden,
beräknas enligt timdebitering vid försvårande omständigheter
Med reservation för eventuella felaktigheter!

RSS 2.0